Místo posvátných vodních pramenů se během historie zásadně proměnilo, jeho magie však překonala celá staletí. V Rezidenci U Sv. Štěpána si magickou atmosféru můžete vychutnávat každý den. Má podobu neobyčejného klidu, který se překvapivě skrývá v nitru bijícího srdce Prahy.

Ves zvaná Rybníček tady existovala již v 10. století. Bylo to dávno předtím, než dal Karel IV. vzniknout Novému Městu pražskému. Na původní osadu dodnes odkazují názvy ulic Na Rybníčku nebo V Tůních. Doklad o zdejší gotické kapli Všech Svatých pochází z roku 1406. Na rozdíl od nedaleké románské rotundy sv. Longina se kaple ztratila v záplavě času. Základy nejstarší části rezidence však dodnes nesou její zdivo. Historický genius loci tady stále dýchá, mísí se v něm gotická majestátnost, klasicistní styl i novorenesanční noblesa.

Přepište starý pergamen novým příběhem

Nárožní soubor tří měšťanských domů navrhl stavitel Alexander Hellmich asi v polovině 19. století. Dal jim pozdně klasicistní charakter. Přestavba podle plánů Josefa Blechy z roku 1881 pak jeden z nich ozdobila novorenesanční fasádou. Aktuální rekonstrukce v podání PSN navrací domům jejich krásu i historické kouzlo, v mistrné kombinaci s moderními technologiemi a uživatelskými standardy 21. století.

celý příběh

Byty

1. Nadzemní podlaží
aktuálně k dispozici: 6 jednotek


, ,

Parkovací systém v zakladači.

všechny jednotky

Lokalita Po stopách největšího českého panovníka

Karel IV. pojal návrh Nového Města tak velkoryse, že se jeho centrum stalo ve 14. století největším náměstím v Evropě. Původně Dobytčí trh dnes nese název Karlovo náměstí a je s rozlohou 8 hektarů stále největším náměstím Prahy. Místní pamětihodnosti osvěžuje zeleň rozlehlého parku s podpisem zahradního architekta Františka Josefa Thomayera.

prozkoumat lokalitu

Koupě a financování

ikona - rezervace
Ústní rezervace

Po rozhodnutí o koupi Vám příslušnou jednotku zarezervujeme na 48 hodin.

ikona - dohoda
Dohoda o rezervaci a Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Do třech pracovních dní po podpisu dohody o rezervaci nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte zálohu ve výši 200 000 Kč a do jednoho měsíce doplatíte zálohu do výše 10 % z kupní ceny. Do 3 měsíců následuje platba zálohy ve výši dalších 10 % z kupní ceny a do 6 měsíců do 30 % kupní ceny.

ikona - smlouva
Kupní smlouva

Zbývající část ve výši 70 % kupní ceny uhradíte po podpisu kupní smlouvy, a to z úvěru nebo vlastních zdrojů.

ikona - předání
Předání bytu

Předání jednotky očekávejte nejpozději ve 3Q 2025.

Informace pro zahraniční klienty

Omezení koupě bytů do osobního vlastnictví pro klienty z nečlenských zemí EU již není platné. V současné době si mohou i tito klienti zakoupit byt jako soukromá osoba.

Financování

Úspěšná dlouhodobá spolupráce naší společnosti a Hypoasistent s.r.o. při financování prodeje bytů do vlastnictví klientů umožňuje poskytnout i Vám jedinečnou nabídku na financování koupě bytu v Rezidenci u Sv. Štěpána. Hypoasistent je smluvním partnerem 16 bank a ve spolupráci s nimi zajišťuje pro klienty individuální slevy na úrokových sazbách a poplatcích, každému přesně na míru.
— ZDARMA zpracování hypotečního úvěru
— ZDARMA zpracování odhadu nemovitosti

KONTAKT

Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených realitních makléřů, poskytnou Vám komplexní servis.